Tietoturvakartoitus

 

Yhteiskunnan ja organisaatioiden toiminnot ovat riippuvaisia digitaalisista palveluista ja järjestelmistä. Digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuu yhä enemmän kyberuhkia ja häiriöitä ja keskinäisriippuvuudet lisäävät riskejä toiminnan keskeytyksille. Varautuminen vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä sekä ymmärrystä yli toimialojen. Kyse on myös koko Suomen kyberturvallisuustason turvaamisesta. Tietoturvakartoituksemme perustuu Suomen Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämään malliin ja auttaa yritysjohtoa saamaan kyberriskit kattavammin hallintaan ja turvaamaan toimintansa jatkuvuuden.

 

Tietoturvakartoituksen tuomat hyödyt 

3

4

Saatte ehdotukset ja keinot parempaan kyberuhkien hallintaan. Parantamalla yrityksenne kykyä torjua kyberuhkia nostatte samalla koko yhteiskunnan kyberturvallisuustasoa. 

 

Kyberuhkiin varautumalla vältytte yleistyneiltä hyökkäyksiltä, minimoitte riskit ja toiminnan keskeytyksistä johtuvat ansionmenetykset sekä turvaatte liiketoimintanne jatkuvuuden.

 

Kybermittarin avulla saatte näkymän millä tasolla kyberriskien tunnistaminen, suojautuminen, havainnointi, reagointi ja palautuminen ovat. 

 

* Kybermittarin kehityksessä ja pilotointivaiheessa on ollut Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi mukana kriittisen infrastruktuurin organisaatioita, yrityksiä, asiantuntijoita sekä viranomaisia. Kybermittarin pohjana toimivat kansainväliset NIST Cybersecurity Framework sekä Cybersecurity Capability Maturity Model (C2M2).

 

Mitä kartoitus sisältää?

Tietoturvakartoitus sisältää selvityksen siitä millä tasolla kyberriskien tunnistaminen, suojautuminen, havainnointi, reagointi ja palautuminen ovat organisaatiossa. Kartoitus tuo näkymän myös toimitusketjun ja ulkoisten riippuvuuksien hallintaan liittyvään kypsyystasoon. Lisäksi yritysjohto saa arvokasta tietoa siitä, miten oma kyberriskeihin varautuminen vertautuu toimialan keskiarvoon.
 
Selvityksen pohjalta laadimme teille raportin ja tietoturvasuunnitelman. Suunnitelma käydään yhdessä läpi, jotta saatte selkeän kokonaiskuvan nykyisestä tilanteesta ja mahdollisista kehityskohteista. 

 

Tietoturvakartoitus logo

 

Palvelun hinnoittelu

Tietoturvakartoitus toteutetaan projektina. Kartoituksen laajuus ja kesto räätälöidään yrityksenne tarpeiden mukaan. Palvelun hinta on 1800 €/päivä (alv. 0%). 
 
Tilaa tietoturvakartoitus
 

Referenssit

 

Heltti

 

"mcare pro:n kanssa puhuimme heti samaa kieltä ja liikkeelle päästiin tehokkaasti. Meille tärkeintä ovat tietoturvalliset ja toimivat etäyhteydet, joita ilman kukaan meistä ei voisi tehdä työtä.

- Tero Laitinen, hallintojohtaja, Heltti Oy

 Lue koko asiakastarina täältä.
 

 

 

HH_logo_uusi

 

 

"Saman tietomallin parissa työskentelee tavallisesti useita henkilöitä eri yrityksistä, joko toimistosta käsin tai etänä. Tälläkin hetkellä kaksi arkkitehtiamme työstää tietomallia suoraan Espanjasta. Tämä asettaa kovat vaatimukset niin yhteyksille, tietoturvalle kuin datan varmistukselle. Kysymys on siis liiketoiminnan kannalta kriittisten asioiden ratkaisemisesta parhaalla mahdollisella tavalla.

- Matti Mastosalo, varatoimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

 Lue koko asiakastarina täältä.

 

Yellow

 

 
"Meille tärkeintä on IT-kokonaisuuden katkeamaton toiminta, mahdollisten virhetilanteiden ripeä korjaaminen ja luottamuksellinen suhde IT-palvelutuottajaan
 
- Jorma Reinilä, talousjohtaja, Yellow Film & TV Oy
Lue koko asiakastarina täältä.


Kaikki asiakastarinamme on luettavissa täällä.
 

Lisää luettavaa?

Yhteydenotto

 

mcare_pro-logo

appleconsultants

 

© 2020 mcare pro Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Noudatamme IT2018 -yleisiä sopimusehtoja ja IT2018 -erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä.